top of page
inkassopartner.jpg

Alle som driver et selskap og selger tjenester er avhengige av å få betalt for det de leverer. Men til tross for at kreditt er en bindende avtale, er det alltid noen som ikke betaler det de skylder innen den satte fristen.

Dette går igjen utover bedriften som selv har utgifter de kanskje ikke får betalt – dermed må de ta jobben med å drive inn de forfalte pengekravene.

InkassoPartner

Inkassopartner AS

- Etablert i 2016

- 15 års erfaring innen inkassobransjen

- Vi er godkjent av Finanstilsynet og er forpliktet til å følge

  Norsk lov og god inkassoskikk

 

Tjenester

- Purreadministrasjon

- Ordinær inkasso

- Oppsøk

- Langtidsovervåking

- Telefonoppfølging

- Kredittopplysning

- Juridisk bistand

 

Tilhørighet og kunnskap

Vi er lokalisert i lett tilgjengelige lokaler i Kristiansand og har god kjennskap til bedriftene og lokale betalingsforhold i det markedet vi arbeider. Vårt primære markedsområde er Sørlandet men vi har i dag kunder over hele Norge. Med dagens teknologi og telefoniløsninger håndterer vi både kunder og skyldnere like godt uavhengig av

geografisk beliggenhet.

 

Tilgjengelighet og service

Vi tilstreber hele tiden å være tilgjengelig for våre brukere samtidig som vi yter god kundeservice. Vår organisasjon er liten og fleksibel og du vil alltid kunne få tak i en person som kan besvare det du spør om. Vi holder åpent alle hverdager hele året.

 

Høy løsningsgrad

For de fleste av våre brukere er dette det viktigste elementet i et inkassosamarbeid. Hvor stor andel av de innsendte kravene blir innbetalt. Ved at vi har en tett oppfølging av kravene og spesialkompetanse innenfor enkelte bransjer vet vi at vår løsningsgrad er konkurransedyktig. Vi vet og at dersom vi løser våre kunders saker tjener også vi penger

Kontakt oss

Kontakt person:


Dag Tallerud

Telefon - 960 16 915

Mail - dag@inkasso-partner.no

Tusen takk for din melding vi tar kontakt

bottom of page