top of page

Hvorfor velge oss?

Fast saksbehandler

Hos Inkassopartner AS vil dere alltid få en fast saksbehandler/kundekonsulent å forholde dere til. Saksbehandlerne våre får dermed spesialkompetanse innenfor den enkelte kundes krav og bransje. Erfaringen tilsier at dette er et viktig element som gjør at løsningsgraden på porteføljene blir så god som mulig.

Tilhørighet og kunnskap

Vi er lokalisert i lett tilgjengelige lokaler i Kristiansand og har god kjennskap til bedriftene og lokale betalingsforhold i det markedet vi arbeider. Vårt primære markedsområde er Sørlandet men vi har i dag kunder over hele Norge. Med dagens teknologi og telefoniløsninger håndterer vi både kunder og skyldnere like godt uavhengig av

geografisk beliggenhet.

Tilgjengelighet og service

Vi tilstreber hele tiden å være tilgjengelig for våre brukere samtidig som vi yter god kundeservice. Vår organisasjon er liten og fleksibel og du vil alltid kunne få tak i en person som kan besvare det du spør om. Vi holder åpent alle hverdager hele året.

Høy løsningsgrad

For de fleste av våre brukere er dette det viktigste elementet i et inkassosamarbeid. Hvor stor andel av de innsendte kravene blir innbetalt. Ved at vi har en tett oppfølging av kravene og spesialkompetanse innenfor enkelte bransjer vet vi at vår løsningsgrad er konkurransedyktig. Vi vet og at dersom vi løser våre kunders saker tjener også vi penger.

bottom of page