top of page

Prosedyre ved inkasso

KRAVET FORFALLER TIL BETALING
Forfalt, reelt misligholdt krav
PURRING (frivillig)
Hvis gebyr: 14 dgr. fra forfall MED bet.frist på 14 dager
INKASSOVARSEL (obligatorisk)
Inkassoloven § 9
SAKEN ER OVERSENDT TIL INKASSO
BETALINGOPPFORDRING (obligatorisk)
Inkassolovens § 10

Å kreve inn forfalte pengekrav kan være en omstendelig prosess, og det er viktig at det blir gjort korrekt. Inkassovirksomhet er strengt regulert, og det er viktig å ha orden i papirene og opptre profesjonelt. Samtidig er det viktig at man framstår som ryddig og høflig overfor kunden.

Innsigelser :

Krav der det foreligger en innsigelse/tvist mellom kunde og leverandør, kan ikke sendes til inkasso, og du kan følgelig heller ikke sende inkassovarsel på slike krav. Dersom en skyldner fremmer en klage på en tjeneste eller vare, er kravet omtvistet og inkasso må stoppes umiddelbart

bottom of page