Våre tjenester

Vi har gode løsninger for saksbehandling, men hos oss er den faglige kunnskapen og erfaringen hos de ansatte det viktigste for å få suksess. Vi løser sakene i dialog med involverte parter, og du får en fast rådgiver.
 

Før Inkasso:

 • InkassoPartner mottar faktura, reskontro, regnskapsfiler og/eller evt inkassovarsel om det foreligger

 • InkassoPartner kan også sende ut Inkassovarsel §9 (førinkasso) – kostnadsfritt for kreditor

 • InkassoPartner sender ut de pålagte brev etter pålagte frister
   

Inkasso:

 • For oss i Inkassopartner er inkasso fortsatt et håndverk – for å få et godt resultat kreves det dyktige fagfolk og GODT HÅNDVERK.

 • Inkasso oppdragene sendes oss på den måte du ønsker, vi følger opp sakene med fleksibel saksbehandling og søker dialog med skyldner.

 • Som kunde får du en fast rådgiver.

 • Inkasso kravene er ofte forskjellige og vi mennesker er ulike, da er vår erfaring viktig for å løse saken – både i saksbehandling og i dialog med involverte parter
   

Utleggsforretning:

 • Inkassopartner kan sende saken til namsnannen i samråd med kreditor

 • Forsøk på å få trekk i lønn/trygd eller pant i eiendom, løsøre og andre verdier

 • Bryte en nærliggende foreldet sak
   

Rettslig:

 • InkassoPartner kan sende saken til namsmannen i samråd med kreditor

 • Forsøk på å få trekk i lønn/trygd eller pant i eiendom, løsøre og andre verdier

 • Bryte en nærliggende foreldet sak

Kredittvurdering:

 • Inkassopartner benytter seg av  Bisnode og Experian sine tjenester til kredittvurdering. Vi kan tilby
  Kredittvurdering til selvkost
   

Utlandsinkasso:

 • Inkassopartner har nettverk i flere land

Innsigelser

 • Dersom det foreligger innsigelse fra skyldner kan ikke inkassopågang forsette. Saken må behandles i
  forliksrådet for å få tvangsgrunnlag.

 • InkassoPartner kan være behjelpelig med å sende saker til forliksrådet

   

Inkassopartner AS

Industrigata 13
4632, Kristiansand

post@inkasso-partner.no

+47 46 43 33 82
orgnr: 918 041 192

Forsinkelserenter
Pr. 01.01.2021: 8 %

Neste justering: 01.07.2021

Rettsgebyr Pr. 01.01.2021: Kr. 1199,-

Purregebyr Pr. 01.01.2021: Kr. 35,-

Utviklet av reMake IT AS